0941.993.889

Gia cố kết cấu bê tông

Trong quá trình sử dụng các công trình có những công trình không phát huy hết tác dụng như thiết kế nên việc xảy ra một số trường hợp như bê tông bị nứt, rỗng hoặc cốt thép bị hen rỉ khi nằm trong môi trường bị xâm thực nên làm giảm khả năng chiụ lực của cấu kiện nên việc đưa vào sử dụng vận hành gặp nhiều khó khăn và trở ngại , .…. Hiện nay nhờ một số công nghệ như bọc sợi Carbon, composite, sợi thủy tinh và phương pháp bơm nhựa Epoxy trong việc sửa chữa và gia cố lại kết cấu nhằm tăng khả năng chịu lục và làm việc của cấu kiện nhằm mang lại tính bền vững cho kết cấu và nâng cao tuổi thọ công trình đúng mục đích sử dụng .

– Một số trường hợp tại các công trình sau:

Sửa chữa và gia cố kết cấu do cốt thép hen rỉ dẫn đến bê tông nứt, và bong tróc

– Cốt thép hen rỉ gây ra hiện tượng bong tróc bê tông làm giảm khả năng chịu lực của cấu kiện

– Cốt thép hen rỉ trong môi trường bị xâm thực gây ra hiện tượng nổ bê tông cọc chịu lực làm giảm khả năng chịu lực của cấu kiện

– Cốt thép hen rỉ trong môi trường bị xâm thực gây ra hiện tượng nổ bê tông làm giảm khả năng chịu lực của cấu kiện